Bai Tap 13 Guitar – Ky Thuat Solo

Posted by | Posted in Acoustic Guitars | Posted on 05-10-2011-05-2008

25

Ky Thuat Solo
Video Rating: 4 / 5

Comments posted (25)

em là l??t xem th? 111,111 =))
c?m ?n bác zReThuz !!

any one speek english???

?àn x?n quá mua bao nhiu v?y bác.

guitar ??p!

Ckim To tkê? =))

Chim To tkê? =))

chim to thê? =))

chim to thê? =))

chim to thê? =))

cam? 0*n chu’ ^^!

Chú Rethu cho con Yahoo nhen chú…thanks chú ?

C?m ?n bác verypro

You’re more into blue. Standard Am pentatonic.

You’re more into blue. Standard Am pentatonic.

Anh choi dan thi hay that! Nhung anh day thi khong hieu gi ca?

@phong1252010 Tui em moi tap choi nhac May anh chi coi thu

thank you !

chú ?i chú có th? ch? cho con c?n b?n guitar ???c không, t?i cháu m?i mua cây guitar nh?ng ch?a bi?t b?t ??u t? ?âu.

Oh Yeah …ph?i vuôt lên vu?t xu?ng rôi` m?i ? ? ? ???c ….cám ?n thây` Rê ….

Anh co tab cho duon cuoi khong? Cam on nhieu. :)

anh oi anh chi em cach vuot trong dieu beloro voi
cam on anh nhieu a

nhìn th?y chim bác to quá ah nha :) )

Chú có th? ch? cho con cách tìm h?p âm khi ??m cho ng??i khác hát ???c không?

bac cho chau hoi lam ssao miinh biet am nao di voi am nao ha bac

thay vua danh vua doc do’ la not ji de tro tap .thay danh nhanh ?a’

Write a comment

Bai Tap 13 Guitar – Ky Thuat Solo

Posted by | Posted in Acoustic Guitars | Posted on 05-10-2011-05-2008

25

Ky Thuat Solo

Comments posted (25)

em là l??t xem th? 111,111 =))
c?m ?n bác zReThuz !!

any one speek english???

?àn x?n quá mua bao nhiu v?y bác.

guitar ??p!

Ckim To tkê? =))

Chim To tkê? =))

chim to thê? =))

chim to thê? =))

chim to thê? =))

cam? 0*n chu’ ^^!

Chú Rethu cho con Yahoo nhen chú…thanks chú ?

C?m ?n bác verypro

You’re more into blue. Standard Am pentatonic.

You’re more into blue. Standard Am pentatonic.

Anh choi dan thi hay that! Nhung anh day thi khong hieu gi ca?

@phong1252010 Tui em moi tap choi nhac May anh chi coi thu

thank you !

chú ?i chú có th? ch? cho con c?n b?n guitar ???c không, t?i cháu m?i mua cây guitar nh?ng ch?a bi?t b?t ??u t? ?âu.

Oh Yeah …ph?i vuôt lên vu?t xu?ng rôi` m?i ? ? ? ???c ….cám ?n thây` Rê ….

Anh co tab cho duon cuoi khong? Cam on nhieu. :)

anh oi anh chi em cach vuot trong dieu beloro voi
cam on anh nhieu a

nhìn th?y chim bác to quá ah nha :) )

Chú có th? ch? cho con cách tìm h?p âm khi ??m cho ng??i khác hát ???c không?

bac cho chau hoi lam ssao miinh biet am nao di voi am nao ha bac

thay vua danh vua doc do’ la not ji de tro tap .thay danh nhanh ?a’

Write a comment